(SPECIALISTISCHE) SPOEDZORG

 

Voorwaarden

 • Geldige inschrijving zonder beperking in het BIG-register¬†
 • Geldige inschrijving in het kwaliteitsregister van de betreffende beroepsgroep (indien van toepassing)
 • Aantoonbaar bekwaam in het uitvoeren van diagnostische handelingen
 • Aantoon bekwaam bij het uitvoeren van voorbehouden handelingen
 • In bezit van certificaten zoals: PHTLS, EPALS, PHPLS, AMLS.
 • Bekwaamheidsverklaring MME
 • Opdrachtverstrekking via protocol van MME
 • Besluit Functionele Zelfstandigheid
 • Zelfstandig bevoegd

Aanvullend:

 • Voor ambulanceverpleegkundigen: werkzaam in de regionale ambulancezorg, geldige bekwaamheidsverklaring
 • Voor artsen: werkzaam in de acute zorg als medisch specialist zoals: anesthesioloog, MMT-arts, intensivist of SEH-arts
 • Voor artsen: gespecialiseerd in acute opvang van vitaal bedreigde patienten inclusief advaced airwaymanagement

 

Minimale competenties/interventies

 • Het systematisch beoordelen van zorgvragers
 • Het meten en protocollair interpreteren van ademhalingsfrequentie, zuurstofsaturatie, hartfrequentie, bloeddruk, bloedglucose, lichaamstemperatuur
 • Wondbeoordeling en verpleegkundige wondzorg
 • Beheersen van de reanimatie op het niveau van Basic Life Support conform richtlijnen NRR.

Aanvullend mits aantoonbaar bekwaam 1

 • Methodische benadering van een zorgvrager (ABCDE)
 • Wervelkolom immobilisatie: manuele stabilisatie
 • Luchtwegmanagement: kinlift of jaw-thrust, plaatsen oro- of nasofaryngeale luchtweg, uitzuigen mond-keelholte
 • beademing: zuurstoftoediening, maskerballon (2-persoons techniek)
 • Vernevelen medicatie
 • Circulatie ondersteuning: inbrengen intraveneuze canule, starten isotone infusie
 • Basale ritmeherkenning en manuele defibrillatie AED
 • Metingen en interpretatie van: ademfrequentie, zuurstofsaturatie, bloeddruk, bloedglucose, lichaamstemperatuur, 3-lead ECG (ritmestrook)
 • Medicatie toediening: subcutaan, intramusculair, intraveneus
 • Inbrengen maagsonde
 • Wondzorg
 • Prioritering van zorg

Aanvullend mits aantoonbaar bekwaam 2

 • Wervelkolom immobilisatie geavanceerd met behulp van nekspalk, vacuummatras of wervelplank
 • Luchtwegmanagement geavanceerd: inbrengen supraglottisch luchtwegdevice
 • Beademing geavanceerd: beademingsmachine instellen
 • Circulatie geavanceerd: intraossala toegang, mechanische borstcompressie
 • Medicatie toediening: intra ossaal

Aanvullend mits aantoonbaar bekwaam 3

 • Intubatie en rapid sequence induction

Medicatietoediening

 • Conform LPA en NHG-standaarden