EVENEMENTEN EERSTE HULPVERLENER

 

 

 

 

Evenementen Eerste Hulpverlener

 

Onder evenementen eerste hulp wordt de eerste hulpverlening bedoeld door eerste hulpverleners op evenementen. 

In het verleden werd hiermee altijd een meervoud aan competenties bedoeld; EHBO, BLS, kaderleden etc. Dit gaf onduidelijkheid in kunde en bevoegdheden binnen de eerstehulpverlening. 

IMC-TEC conformeert zich aan de “veldnorm evenementenzorg” die hier duidelijkheid in geeft. Wij vinden het van groots belang om zo goed mogelijk getrainde eerste hulpverleners te leveren, vandaar dat wij uitsluitend werken met evenementen eerste hulpverleners.

Onze evenementen hulpverleners zijn uiteraard in de basis EHBO gediplomeerd en hiernaast aanvullend opgeleid om hun eerste hulp werkzaamheden binnen een evenementen setting volwaardig uit te kunnen voeren, conform de geldende veldnorm. 

Denk hierbij aan aanvullende competenties zoals methodisch handelen, samenwerken (ketenzorg) en communicatie. Dit maakt dat onze collega’s geen basis eerste hulpverleners zijn maar evenementen eerste hulpverleners. 

Verder hebben zij aanvullende competenties op het gebied van drank en drugs, of wandel/sportletsel etc. en mogen zij bepaalde handelingen zelfstandig uitvoeren (evenementen hulpverleners niveau 2 en 3).

Iedere collega wordt ingezet conform zijn/haar competenties en ervaring. Zo kunt u erop vertrouwen dat het begin van iedere hulpverlening wordt uitgevoerd door zeer getrainde en kundige hulpverleners

 

IN TE ZETTEN BIJ?

Evenementen met een laag risico profiel zoals bijvoorbeeld: braderieen, recreatieve wandelevenementen, congressen, seminairs, beurzen en sportwedstrijden.

Evenementen met een verhoogd risico op letsel zoals bijvoorbeeld: competitieve sportwedstrijden, 

INZETAANTAL:

Minimale inzet van 2 eerstehulpverleners