Oefening ontruiming  & communicatie

WAT?

Veilig uw medewerkers naar buiten begeleiden tijdens een brand in de lift. Het draait om een accuraat georganiseerde ontruiming tijdens een ongeval of calamiteit.

WAT LEER JE? 

Snel en zorgvuldig handelen tijdens een ontruiming kan van levensbelang zijn. Zorg er voor dat uw BHV’ers hierop voorbereid zijn met de training Ontruimingsoefening. Met deze jaarlijkse training blijft het ontruimings- en bedrijfsnoodplan up to date.

VOOR WIE?

Deze training moet worden uitgevoerd door een BHV’er binnen uw bedrijf. Afhankelijk van de grote van uw bedrijf zullen ook de medewerkers moeten participeren.

WELKE LEERPUNTEN WORDEN DOORGENOMEN? 

Aan de hand van verschillende scenario’s, oefenen we samen een aantal ontruimingen. Alle scenario’s zijn op maat gemaakt en passend bij uw bedrijf en ontruimingsplan. IMC-TEC begeleidt en evalueert te ontruimingsoefeningen en adviseert bij het opstellen van uw plan.

Bij een ontruimingsoefening wordt er gekeken naar het doel, de verwachte reactie en de veiligheid van het personeel en de BHV’ers. Samen met u en uw BHV’ers zorgen wij er voor dat er zelfstandig gehandeld kan worden wanneer nodig.

HOE ZIET DE TRAINING ERUIT? 

In overleg bespreken we de verschillende mogelijkheden en bieden we opties om de ontruiming zo goed mogelijk te laten verlopen. Dat houdt in dat wij de volgende punten uitvoeren en samen met u bespreken:

Analyse organisatie en ontruimingsplan, risicobepaling

  • Vaststellen scenario passend bij uw organisatie
  • Vaststellen of de oefening “aangekondigd, half aangekondigd of onaangekondigd” zal plaatsvinden
  • Prikken van een datum in overleg met alle betrokken partijen
  • Indien nodig contact opnemen met overheidsinstanties om de oefening aan te melden
  • Uitzetten van de ontruimingsoefening op de dag zelf en eventuele inzet van Lotussen
  • Observatie tijdens de oefening
  • Een duidelijke evaluatiegesprek met de (hoofd) BHV’ers
  • Complete rapportage na de oefening (deze is wettelijk verplicht)
TIJDSDUUR, KOSTEN EN AANTAL MENSEN

Wij zorgen ervoor dat het arbeidsproces van uw medewerkers zo kort mogelijk wordt onderbroken. Wanneer een ontruimingsoefening klein is en zich bevindt op level 1 zullen alleen de BHV’ers worden betrokken. Bij oefeningen op grotere schaal zullen alle medewerkers moeten participeren en zal de duur van een ontruimingsoefening 3 uur zijn.

Neem contact op voor meer informatie over de ontruimingsoefening en de actuele prijzen.

WANNEER KRIJGT DE CURSIST EEN CERTIFICAAT?

Bij een deelname aan de training en voldoende aantonen van de vaardigheden ontvangt de cursist een certificaat. Afhankelijk van de certificering is er een schriftelijk examen.

Ook interessant:

BHV