VOORBEHOUDEN & RISICOVOLLE HANDELINGEN

WAT?

Bekwaam worden en blijven in voorbehouden en risicovolle handelingen. Blijf up to date of volg een actuele training.

WAT LEER JE?

Ten allen tijden moeten zorgprofessionals bevoegd en bekwaam zijn om dergelijke handelingen uit te voeren. Het werkveld is continue in beweging en IMC-TEC volgt de ontwikkelingen op de voet. Wij verzorgen bij- en nascholing voor alle voorkomende voorbehouden- en risicovolle handelingen theoretisch en/of vaardigheidstrainingen.

VOOR WIE?

Onze trainingen zijn actueel, zodat ze optimaal aansluiten op het werkveld. Het werkveld dat onder druk staat als het gaat om veiligheid en kwaliteit. Vanuit verschillende inspectieorganen worden de regels aangescherpt en is het des te belangrijker om uw personeel te laten toetsen op bekwaamheid en bevoegdheid om de meest voorkomende handelingen uit te voeren.

Voor (BIG geregistreerde) professionals die vanuit hun beroepsuitoefening voorbehouden en/of risicovolle handelingen uitvoeren en alle professionals die vanuit hun beroepsuitoefening risicovolle handelingen uitvoeren.

WELKE LEERPUNTEN WORDEN DOORGENOMEN?

Op basis van de (on)bekwaamheid van de cursist wordt er een passende training opgezet of alleen vaardigheden afgetoetst. Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van het eigen instellingsprotocol, mits dit redelijkerwijs overeenkomt met de geldende richtlijnen.

Tijdens bij- en nascholing geven wij vaardigheidstrainingen in combinatie met een @home e-learning module van een gerenommeerde aanbieder naar uw keuze. In de training wordt aandacht besteed aan onder andere de anatomie en fysiologie, (contra) indicaties, complicaties, uitvoering en nazorg.

HOE ZIET DE TRAINING ERUIT?

Samen geven we de training vorm, op basis van welke handelingen noodzakelijk zijn in de training en welke handelingen alleen afgetoetst dienen te worden.

TIJDSDUUR, KOSTEN EN AANTAL PERSONEN

Vraag naar de mogelijkheden en actuele prijzen voor deze cursus. Neem contact met ons op via de contactpagina.

 WANNEER KRIJGT DE CURSIST EEN CERTIFICAAT?

Een cursist krijgt een certificaat als theoretische- en praktijkdeel volledig doorlopen zijn en de vaardigheden voldoende worden afgetoetst. Een certificaat is officieel 5 jaar geldig. Hierbij dient wel rekening gehouden te worden met de praktijk, waarbij sommige cursisten in de tussentijd niet meer bekwaam zijn.

Voor advies en inschatting rondom het vaker trainen van handelingen, kunt u contact opnemen.

Ook interessant:

SPECIALISTISCHE REANIMATIE VOLWASSENEN
OVERIGE TRAININGEN & ONDERWIJS